Crowdfunding: Red de populieren aan de Zeedijk

Alle dieren die onder, in en rond de bomen hun leefgebied hebben, denken er vast ook zo over. Boomkruipertjes, groene specht, tjiftjaf en de rosse en ruige vleermuis zijn maar enkelen van hen.

Het zou geweldig zijn als u de populieren en hun biotoop wil steunen met een gift aan Stichting Het Wantij. Met uw bijdrage kan SHW onder meer een bedrijf met ruime kennis, hart voor bomen en heel veel praktijkervaring met het duurzaam behoud van populieren inschakelen, waar we goede ervaringen mee hebben. Hiermee gaan we ons uiterste best doen de gemeente Dordrecht te overtuigen hoe de laatste populieren langs de Zeedijk op een goede manier behouden en onderhouden kunnen worden en dit kan een voorbeeld zijn voor de talloze populieren elders.

Zeedijk, Dordrecht

Belangrijk: Als het niet lukt om via Whydonate een donatie te maken, dan kun je ook een directe donatie doen via NL06 TRIO 0379 3165 87, tnv Stichting Het Wantij, Dordrecht

Stichting Het Wantij zet zich al jaren in voor natuurbehoud op het eiland van Dordrecht en om het beleid in de gemeente Dordrecht ten aanzien van populieren te veranderen. Dat is deels gelukt maar er moet nog heel wat water door het Wantij voordat alle populieren de bescherming krijgen die nodig en mogelijk is.

Helaas heeft gemeente Dordrecht langs de Zeedijk honderden bomen laten kappen in 2021 en 2022. Het is verschrikkelijk om de kilometers lange kaalslag te zien, waarmee bovendien een zeer belangrijk en beschermd foerageergebied en vliegroute van vleermuizen ernstig is verstoord. De steenuil had voor de kap een vaste rust en verblijfplaats in de bomen. Dit zijn slecht een paar voorbeelden van wat verloren is gegaan.

Lopend of fietsend over het laatste stuk op de Zeedijk waar nog hoge bomen staan, valt al snel op dat er rond de stammen, mede omdat de zeer steile dijken niet gemaaid worden maar door schapen begraasd, talloze kruiden groeien. De kwaliteit van de bodem is dusdanig goed dat de bomen gezond zijn en nog een lang leven kunnen hebben. De gemeente beweert echter dat deze 60 jaar oude bomen aan het eind van hun leven zijn: ze zijn op! Zoals bekend van veel populieren is dat er afhankelijk van de situatie takken kunnen vallen als er niet tijdig gesnoeid wordt. Hier deed/doet zich zo’n situatie voor. Jarenlang heeft de gemeente die taak verzuimd mede omdat kennis over een goede duurzame aanpak ontbrak.

Het was een unieke belevenis om je te begeven tussen en onder de bomen op deze smalle dijk. Dat gevoel en die beleving is er nog steeds in het resterende stuk met populieren die met goede verzorging nog jaren kunnen blijven staan. U wilt toch zeker ook dat u ervan kunt blijven genieten! Daarom vragen wij u om een gift. Elk bedrag is van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *