Code rood voor ecologische verbindingszone Wantij in Stadswerven

Het Wantij, het smalle mooie riviertje dat het Eiland van Dordrecht doorsnijdt is niet zomaar een riviertje. Het is, zoals ecoloog Arno Boesveld in onze brief aan het college en de gemeenteraad toelicht, een riviertje met dier en plantensoorten uniek voor Europa!

Dat heeft te maken met de unieke leefgebieden in de Sliedrechtse Biesbosch met soorten dieren en planten die van belang zijn voor de gehele Nederlandse Delta. De migratie langs het Wantij via aaneengesloten oevers is daarbij van groot belang. Het bijzondere van deze brief is bovendien dat we de steun krijgen voor onze inzichten van zowel Staatsbosbeheer, de beheerder van de Sliedrechtse Biesbosch en gebieden aan de Oude Maas als Zuid Hollands Landschap beheerder van meerdere gebieden in de Noord waaronder de Sophiapolder.

Dordrecht ligt natuurlijk op een eiland en dieren en planten zullen nog grote barrières ontmoeten bij de tocht naar benedenstroomse gebieden langs de Oude Maas en de Noord. Stichting Het Wantij wil bereiken dat zoveel mogelijk ongestoorde verplaatsing via de oevers kan plaatsvinden en vindt het belangrijk dat er op de uiterste punt van Stadswerven een schuilplaats voor dieren komt. De gemeente Dordrecht heeft de verantwoordelijkheid onnodige barrières weg te nemen.

Al vanaf de N3 brug neemt de ecologische kwaliteit van de oevers enorm af en in Stadswerven ontstaat een werkelijk knelpunt: volledige verstening van de oevers als het aan de plannen van dit college ligt. Lees deze brief en wellicht wordt met dit grotere plaatje duidelijker waarom wij zo vasthouden aan het behoud van de bomen langs de oever bij Schaerweide; belangrijk begin voor verandering van de in beton gegoten plannen voor de rest van Stadswerven.

Veel leesplezier!

Brief Stadswerven knelpunt Wantij 07-04-2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *