Categorie: Nieuws

Ongekend: gemeente weigert interview met studenten universiteit Wageningen

Ondanks meerdere pogingen van de groep masterstudenten van de universiteit Wageningen om de gemeente te interviewen in het kader van hun project over Stadswerven werd het ambtenaren telkens weer verboden. De opgegeven reden was dat de jurist van de gemeente adviseerde geen gesprek aan te gaan vanwege een lopende rechtszaak! Die rechtszaak betreft de tot […]

Landtong bebouwen lijkt onmogelijk!

De gemeente wijzigde onlangs het bestemmingsplan voor de Landtong op de Stadswerven om het aantal geplande woningen terug te brengen van 57 gestapelde woningen naar 6 riante woningen voor de zeer welgestelden. Stichting Het Wantij heeft, samen met bewoners, in een zienswijze de wens geuit in het geheel niet te bouwen en dit stuk natuur […]

Studenten Wageningen op bezoek in Dordrecht

Op een prachtige dag, 2 juni, kwamen 5 studenten plus een docent van de Wageningse Universiteit naar Dordrecht om hun onderzoeksproject gericht op de rivier het Wantij, in het bijzonder Stadswerven, van dichtbij te bekijken. Over het contact van Stichting Het Wantij met deze studiegroep werd al eerder op deze site geschreven. Het gaat om […]

Schouw populieren in Noord Brabant

Samen met een ambtenaar van de gemeente werd een bezoek gebracht aan meerdere projecten van Bureau voor Boom en Landschapsbeheer Storix. Storix is leidend in Nederland wat betreft kennis van het snoeien van bomen en het verhogen van de waarde voor de biodiversiteit.

Natuurlijker snoeien: breuksnoei

Waar ingrijpen in de natuur toch nodig is vanwege veiligheid kan dit bij oudere bomen op natuurvriendelijke wijze, met breuksnoei. Net als mensen doorlopen bomen hun jeugd, volwassenheid en oude dag. Bomen staan weliswaar hun hele leven op een plek, maar maken net als wij veel mee in hun bestaan van soms vele eeuwen.

Overleg met gemeente over Populieren en Essen

Op 15 februari vond een gesprek per Zoom plaats met teamleider Groen en een collega, beide van de gemeente Dordrecht. Daarbij kwamen meerdere onderwerpen ter sprake waaronder de stand van zaken betreffende de Essentaksterfte en het beleid ten aanzien van de populieren in Dordrecht.

Franse journalist op bezoek voor artikel over GenX

Enkele weken geleden werd Stichting Het Wantij  benaderd door een journalist die o.a. schrijft voor Le Monde. Hij werkte aan een artikel over GenX naar aanleiding van het beroep dat Chemours bij een Europese rechter heeft aangetekend tegen het Europese besluit om GenX op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen te plaatsen.

Boom gered van Bever in Merwelanden

Waar bevers regelmatig boompjes in de Merwelanden omknagen, meestal knotwilgen, was onlangs een monumentale Witte Abeel het doelwit. De schors was rondom al voor de helft weggevreten toen een medewerker van Stichting Het Wantij dat vrijdags opmerkte.  

Stadswerven wordt groener, college zet eerste stapje naar natuurinclusief bouwen

Heuglijk nieuws; eindelijk is wat betreft natuurinclusief bouwen het roer om voor de woningbouw op Stadswerven: Het College van B&W gaat aan projectontwikkelaars opdracht geven bij komende projecten natuurinclusief bouwen als norm te hanteren! * (zie hieronder de quote uit antwoordbrief aan raadscommissie motie natuurljke Wantijoevers ivm visie Staart aan cie Fysiek dd 11 december […]

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Vlijweide

Stichting Het Wantij ziet graag veranderingen aangebracht in het plan voor het woningbouwplan van Vlijweide en heeft daarom een zienswijze ingediend voor het ontwerp bestemmingsplan. Vlijweide is de naam die gegeven is aan de locatie van 4 schoolcomplexen tussen Noordendijk en het uiteinde van de Vlij. Dus juist tussen Plan Tij, de jachthaven en de […]

Wilgen houden vol!

In 2018 en 2019 werden kapvergunningen afgegeven voor 7 wilgen aan de oever van het Wantij ter hoogte van de Wantijschool juist waar het asfalt van het voetpad eindigt en het pad achter de huizen van Plein 1940 1945 begint. Dit is een bijzonder stukje om te lopen; een “geitenpaadje”. Hier had de gemeente al […]

Treurwilg aan Wantij oever blijft voorlopig staan!

Op de achtergrond links de hotelboot aan de Badweg en rechts de Prins Hendrikbrug. Stichting Het Wantij had een paar dagen geleden een gesprek met de gemeente over deze prachtige beeldbepalende Treurwilg langs het Wantij waar onlangs een kapvergunning voor was afgegeven. De wilg is aan de stamvoet flink aangetast door zwammen, zie foto hieronder, […]