Bezwaar tegen kap gezonde wilgen

Stichting Het Wantij heeft maandag 16 juli bezwaar aangetekend tegen een kapvergunning van een kring van 5 wilgen op bouwterrein Schaerweide naast Villa Augustus.

Vijf kerngezonde wilgen zouden moeten wijken voor 1 of 2 parkeerplaatsen.   Op dit terrein bouwt projectontwikkelaar Leyten woningen en appartementen met uitzicht op het Wantij. Daartoe zijn al veel bomen langs de oever gekapt. Nu heeft de gemeente ook voor deze 5 wilgen aan de andere kant van het terrein langs de Oranjelaan, een kapvergunning afgegeven.

Het lijkt er sterk op dat de toestemming om de bomen te kappen al was gegeven voordat de vergunningsprocedure van start ging. Die indruk werd bevestigd door een uitspraak van de vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar. Deze liet weten dat de gemeente had toegezegd het terrein “zonder obstakels” op te leveren!

Alle criteria die in de omgevingsvergunning genoemd worden en die een zorgvuldige omgang met de bomen garandeert, lijken niet getoetst, oftewel de procedure was meer voor “de show”. Stichting het Wantij heeft tegen deze gang van zaken bezwaar ingediend.

De Stichting heeft een ecoloog ingeschakeld die een holte vond, gebruikt door vogels. Volgens Wet natuurbescherming behoort er om die reden eerst een degelijk onderzoek plaats te vinden en mogen de bomen vooralsnog niet worden gekapt.

Stichting het Wantij is er ook niet over te spreken dat de projectontwikkelaar met het plaatsen van allerlei materialen dicht bij de stammen deze bomen mogelijk schade toebrengt.

Intussen heeft de Stichting nog geen enkel antwoord gekregen en omdat de bezwaarperiode bijna is afgelopen is er grote onzekerheid over het lot van de bomen.

AD Drechtsteden – 18 juli 2018:   Stichting protesteert tegen kap kerngezonde wilgen

.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *