Bezwaar Moerascypres afgewezen: projectontwikkelaar bepaalt

In een beslissing op bezwaar, BoB St Wantij, heeft het college het advies van de bezwaarschriften commissie overgenomen en besloten de bezwaren van bewoners en natuurorganisaties af te wijzen.

Het college gebruikt het argument (zie artikel 6 okt 2019) dat vanwege de noodzaak de vervuilde grond rondom de boom te saneren, deze niet behouden kan worden. De noodzaak hiervan is volgens de Stichting nog steeds niet voldoende aangetoond. Maar ook als daarvan uitgegaan wordt, zijn er alternatieven mogelijk waarbij de boom kan blijven staan. Alle alternatieven die zijn aangedragen worden echter verworpen. Ook een boomeffect analyse, BEA, wordt afgewezen mede vanwege de kosten: 2500,-… (Het gaat hier om een miljoenen project!)

Het college vindt het maatschappelijk belang om de boom te kappen dusdanig groot dat ze de kap willen doorzetten. Dit maatschappelijk belang moest van de bezwaarschriftencommissie extra worden toegelicht, omdat het college hieraan in het gebruikte puntensysteem wel erg veel punten had gegeven. Het college beweert echter dat de herontwikkeling van de “verpauperde” panden aan de Sluisweg-Achterhakkers niet door kan gaan als deze ene boom bij dit ene pand zou blijven staan…

Volgens de Stichting wreekt zich hier dat in de onderhandelingen met de projectontwikkelaar de eerdere voorwaarde om de boom te laten staan is losgelaten. Dit is het college zeer te verwijten. Zoals bij de meeste bouwprojecten in Dordrecht, zie Stadswerven, moeten bestaande natuurwaarden verdwijnen.

Ambtenaren moeten nu deze klus klaren en gebruiken elk argument om hun zin door te drijven: het belang van behoud van bomen/natuurwaarden is daar geheel aan ondergeschikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *