Alternatief plan voor radicale kap essen in Speelbos Hollandse Biesbosch

Stichting Het Wantij heeft in contact met de beheerder van het Parkschap Hollandse Biesbosch haar zorgen geuit over de aanpak van de essentaksterfte in het speelbos. De Stichting presenteert, in overleg met boomdeskundigen, een alternatief plan.  

Het speelbos ligt aan de Helsloot, dicht bij de Helsluis waar de Merwelanden grenzen aan het Nationaal Park de Sliedrechtse Biesbosch. Het gaat hier om een bijzonder bos met zeer grote natuurwaarden. Er werd ons verteld dat er vossen rondlopen en zagen een ree die ons aanstaarde. Aan glij-sporen langs de oever en diverse aangevreten bomen is te zien dat er op vele plaatsen bevers actief zijn. Het bos beslaat een groot oppervlak, is dichtbegroeid met dunne hoge bomen waaronder veel essen en esdoorns en er is een dichte kruidenrijke onderbegroeiing met veel opschietende esdoorns.

Troosteloos is de aanblik van op een groot aantal plekken oprijzende kale of bijna kale essen. Het Parkschap heeft in de afgelopen tien jaar verzuimd in te grijpen waardoor de ziekte heeft kunnen doorwoekeren en er onveilige situaties zijn ontstaan. Nadat eind vorig jaar meerdere dode essen zijn omgewaaid lijkt er sprake te zijn geweest van een paniek reactie en werd met behulp van Bosgroep Midden Nederland een ingrijpend plan gemaakt om in korte tijd alle zieke essen om te zagen.

Het plan is dit uit te voeren met grote machines waarmee volgens Stichting Het Wantij onnodig veel schade wordt aangebracht. Ook het in één keer verwijderen van alle essen geeft onnodig veel onrust en schade in het leefgebied van vele dieren. Als reden om alle essen in één keer aan te pakken wordt de wens genoemd om het bos weer zo snel mogelijk veilig te maken en open te stellen voor gebruikers.

De Stichting pleit voor een zorgvuldiger aanpak en heeft een aanzet voor een alternatief plan gegeven. Met dit plan wordt aan de wens voldaan om het bos spoedig toegankelijk te maken, zoveel mogelijk natuur te sparen en kosten te besparen op nieuwe aanplant:

– Het gaat om een bos met een dichte padenstructuur. Met een hydraulische kraan of hoogwerker met grote reikwijdte, die vanaf de paden de risico bomen eruit kan hijsen, kan veel zorgvuldiger te werk worden gegaan. De niet onveilige bomen kunnen dan blijven staan.
– Omgezaagde bomen kunnen bijvoorbeeld gewoon blijven liggen of gebruikt worden om speelse elementen in het bos te creëren.
– Op deze manier kan o.a. de waardevolle onderbegroeiing behouden blijven en kan een groot aantal minder aangetaste bomen nog een kans krijgen te herstellen of een tijdje te blijven staan. In de onderbegroeiing schieten al veel nieuwe bomen omhoog, waaronder veel esdoorns. Daardoor is nieuwe aanplant nauwelijks nodig.

Indien nodig kan in de jaren daarna deze procedure worden herhaald of met simpeler bossparende technieken worden uitgevoerd en omgezaagde bomen bijvoorbeeld met een kleine trekker uit het bos worden gesleept. Voorwaarde voor het denken over een zorgvuldiger aanpak is de bereidheid van het Parkschap pas op de plaats te maken en open te staan voor (creatieve) alternatieven. Dat is tot nu toe nog niet het geval, maar er is nog hoop. Wordt vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *