Alles wijst erop: Brug Plan Tij naar Wantijpark van de baan

Eindelijk rust voor de natuur in het Wantijpark: de brug over de Vlij van Plan Tij naar het Wantijpark gaat zeer waarschijnlijk definitief niet door, zo is de stemming onder partijen in de gemeenteraad. Sinds enige tijd is de verantwoordelijkheid voor de aanleg van een brug door de gemeente van de projectontwikkelaar overgenomen. Morgen wordt erover gestemd of de gemeente 3 miljoen wil neertellen voor een nieuwe brug en alles wijst erop dat niemand daar aan mee wil doen. Er is slechts een belang van enkele bewoners die hun hondje willen uitlaten.

Voor Stichting Het Wantij is het voorkomen van de verbinding, dwars door de belangrijke natuur aan de zuidoever van het park al vele jaren een speerpunt geweest. Bewoners van Plan Tij hadden in navolging van het gevecht van de Stichting tegen de komst van de brug aan de monding van de Vlij een heel goed voorbeeld om de strijd succesvol aan te gaan. Ook werd via de Stichting een beverdeskundige aangetrokken, een zelfde advocaat ingehuurd en was het gebied in 2009 dankzij de Stichting onderdeel geworden van de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS) nu Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Zelfs heeft de Stichting bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 vanwege de bescherming van dit gebied aan 3500 mensen het advies gegeven om te stemmen op Beter Voor Dordt (BVD) en in het bijzonder op twee personen, waaronder Martijn Groeneweg die zich als bewoner van Plan Tij sterk maakte tegen de komst van deze brug. BVD behaalde een overweldigende winst en Martijn werd gekozen als raadslid. Het college onder leiding van wethouder Sleeking trok echter zijn bezwaren in en liet de bouw van de brug over de Vlij doorgaan en verzette zich ook niet tegen de komst van de brug vanaf Plan Tij, zie uitzending TV Rijnmond.

In 2016 verbood de rechtbank de bouw van deze brug, maar was de brug nog steeds niet definitief van de baan: de gemeente liet onlangs nog ecologische onderzoeken uitvoeren, met name naar de aanwezigheid van de bever. De aanwezigheid van een beverhol vlak bij de geplande brug was de doorslaggevende reden van het succes bij de rechtbank.

Er werd dit jaar zelfs nog een enquête gehouden onder bewoners Plan Tij over deze brug: een kleine meerderheid wilde die verbinding nog steeds. Inmiddels ging het wel over een brug alleen voor voetgangers of een veerpontje.

Nu gaat het doek definitief vallen. Dat doet eindelijk recht aan het belang van juist dit gebiedje aan de zuidzijde van het park waar de Stichting heeft kunnen bereiken dat de dijkjes samen met het al bestaande aanliggende griend één natuurgebiedje worden.

De bedoeling was oorspronkelijk dat het een fietsbrug zou worden met als gevolg brede verlichte paden door het park richting de al gebouwde Amalia brug aan de ingang van de Vlij. Ter voorbereiding werden plannen gemaakt wel honderd oude bomen te kappen: het hele park moest op de schop! De gelijkenis met de huidige desastreuze gebeurtenissen in het Weizigtpark is opvallend. Zelfs het aantal handtekeningen, 3500, dat in 2008 werd verzameld tegen de bomenkap vanwege de komst van de brug aan monding Vlij komt overeen met het aantal handtekeningen voor de recente petitie tegen de bomenkap in het Weizigtpark vanwege de komst van een fietsenstalling achter het station!!!

Update 19-10-2022: Hoewel burgemeester en wethouders deze oeververbinding wel wilden, koos de gemeenteraad voor de natuur en wees het plan inderdaad af.
artikel AD

Foto: De Kunstige Kol

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *