Al veertien bewoners Schaerweide scharen zich achter bezwaar bomenkap en tegen afspraken met projectontwikkelaar

Al eerder is op deze site gemeld dat toekomstige bewoners van Schaerweide contact hebben opgenomen met Stichting Het Wantij over de zorgwekkende kap van 17 bomen langs de oever van het Wantij. Dit heeft geresulteerd in een door een toekomstige bewoner ingediend bezwaar. Dit bezwaar is tegelijkertijd met het bezwaar van de Stichting besproken op de hoorzitting van de bezwarencommissie afgelopen maandag 28 oktober.

Veertien bewoners hebben al aangegeven achter deze bezwaren te staan; zij vinden dat de bomen moeten blijven staan en dat er geen sprake van is dat deze bomen het uitzicht op het Wantij zouden belemmeren zoals de gemeente beweert. Uit bijgaande foto wordt dat al snel duidelijk.
De bomen zorgen juist voor een verrijking van het uitzicht en de leefomgeving!
Zonder bomen is het uitzicht op een oever met damwanden, direct aan de overzijde, niet erg fraai. Ook de plannen om het nu nog aanwezige bos links aan de overkant te kappen voor huizenbouw maakt het uitzicht er niet beter op.

Er blijkt echter weer, net als bij de 5 wilgen aan de ingang van Schaerweide, een afspraak te zijn met de projectontwikkelaar dat er geen enkele boom mag staan omdat er vanaf de “green”, het grasveld tussen de huizen, een volledig vrij uitzicht op het Wantij moet zijn.

De projectontwikkelaar bepaalt dus hoe de inrichting van de strook grond van de gemeente, die rondom het bouwproject ligt, er uit behoort te zien.

De projectontwikkelaar hoeft zelf nauwelijks ruimte te maken voor groen, behalve het gras van de green. De inrichting van gemeentegrond behoort niet bepaald te worden door een projectontwikkelaar; het gaat hier om een belangrijk stukje groen in de openbare ruimte, dus voor iedereen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *