Aanleg natuurlijke oever bij Schaerweide toegezegd door college van B&W

aanleg-natuurlijke-oever-schaerweide

Aanleg natuurlijke vooroever bij Schaerweide toegezegd door college

In antwoord op de jarenlange inbreng in de vorm van mails, brieven en een rechtszaak van Stichting Het Wantij heeft het college ein een brief aan Stichting Het Wantij in juli vorig jaar toegezegd in het water voor Schaerweide “het maximale te doen” nieuwe natuur aan te leggen. Dit op enige afstand van de hoofdgeul, aansluitend op de terugwijkende oever, zie kaartje.

Dit zal natuur zijn die geschikt is voor de Rivierrombout, waarschijnlijk rietontwikkeling met zandstrandjes. De Rivierrombout is een door de Wet natuurbescherming strikt beschermde Libellesoort. Deze locatie is daar juist vanwege de ligging in de luwte en met afstand tot de hoofdgeul, zeer geschikt voor.

De gemeente kan daar ook zelf grotendeels over besluiten omdat ze dit gedeelte van het water en de bodem, gezien de weergave in het kadaster, in eigendom heeft. Stichting Het Wantij wist eerder te bereiken dat Rijkswaterstaat de expliciete toezegging deed dat het op die locatie goed mogelijk is terwijl de gemeente bleef tegenwerken.

Eerder hadden langdurige acties en aangespannen procedures, inclusief rechtszaken van Stichting het Wantij in samenwerking met ecoloog Arno Boesveld, al geleid tot de verplichting voor de gemeente om een ontheffing aan te vragen voor het gehele gebied van Stadswerven. Dit vanwege de deels al gerealiseerde plannen om het leefgebied van de Rivierrombout in de bodem en aan de oevers, te vernietigen en te vervangen door harde gesloten basalt oevers, stalen damwanden en betonnen trappen.

Heel belangrijke nu verdwenen locaties voor oa de Rivierrombout waren de stranden ter hoogte van de Werf van Schouten de haven Noord. De stranden ter hoogte van de werf van Schouten verdwenen onder een harde oever, een weg en huizenbouw en waarvoor nu de woonarkjes liggen. De zandoever aan de Haven Noord (de haven waar de Ark van Noach heeft gelegen) is in het geheel gedempt ten behoeve van woningbouw.

Op deze stranden met aansluitende vegetatie van wilgen en riet werd de Rivierrombout regelmatig gezien als deze vanuit het larvenstadium op de bodem van het water via het zandstrand naar de vegetatie in de oever kroop waar een gedaantewisseling plaats vond: van larve naar een prachtige libelle. Wat achterbleef waren de huidjes waaruit deze libelle tevoorschijn kwam.

De afgegeven ontheffing om al deze vernietigende werkzaamheden te mogen verrichten had als voorwaarde dat er aan een groot deel van de oevers aan het Wantij en een deel bij de Beneden Merwede, een nieuwe, nogal smalle, strook met riet zou komen, geschikt voor de uitsluipende Rivierrombout. De gemeente zegde in dat kader toe ook bij Schaerweide aan de zuidoever van het Wantij zo’n smalle strook aan te leggen. Nu is dan eindelijk bereikt dat er een veel ruimere vooroever zal komen! Volhouden en langdurige acties hebben geleid tot dit resultaat en andere successen ten gunste van de natuur op Stadswerven, (zie ook komende artikelen op deze site en eerder gepubliceerde weergaven op deze blog van de geleverde strijd).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *