Jaar: 2023

Gemeente zet kap meer dan 80 Populieren Rijksstraatweg door en negeert doortimmerd plan voor duurzaam behoud

De populieren aan de Rijksstraatweg te Willemsdorp zijn al vele jaren onderwerp van discussie bij de gemeente mede vanwege de overlast die bewoners zeggen te ondervinden van o.a. luis met als gevolg plakkerige aanslag op auto’s. Later werden die klachten uitgebreid naar afbrekende takken en klachten over vallende wormvormige zaden. Voor Stichting Het Wantij is […]

Uitspraak bomenkap Wantijoever Dordrecht in media

Hier volgen wat reacties in de media met ons commentaar naar aanleiding van de uitspraak Raad van State om 22 bomen te kappen aan de Wantijoever 50kV gebouw. Wat nu nog speelt is dat we het college hebben aangeschreven omdat er 14 bomen behouden dienen te worden zoals eerder en tijdens procedure eruit werd gesleept […]

Gevolg uitspraak Raad van State: Deel van de bomen Wantijoever 50 kV gebouw delven het onderspit

De Raad van State verwierp vandaag 22 februari het beroep van Stichting Het Wantij om alle bomen aan de Wantijoever te behouden. Natuurlijk is het teleurstellend, maar niet onverwacht. Wel hebben we 14 bomen kunnen redden maar de bijbehorende ecologische omgeving gelegen aan deze Biesboschrivier, belangrijk voor veel dieren, wordt helaas ontmanteld. Wij hebben de […]

KRW en Noord Bovenpolder: onteigenen?

Stichting Het Wantij heeft gedurende de sessies met de Kaderrichtlijn water, (KRW)-groep van Rijkswaterstaat (RWS) en BWZ Ingenieurs, meerdere malen aandacht gevraagd voor het betrekken van de Noord Bovenpolder bij de KRW-plannen voor de Wantijzone. In de visie van de Stichting “van Wantijwadden tot parelketting”, zie nieuwblog, wordt deze polder deel van het getijdengebied (Wantijwadden) […]

KRW plannen Hel en Zuilespolder

Aantekeningen t.b.v. Ronde tafel gesprek in Raadscommissie KRW dinsdagavond 24 jan 2023 Stichting Het Wantij is nu al weer twee jaar betrokken bij de KRW planontwikkeling voor de Wantijzone die uiteindelijk resulteerde in de keuze om de Hel en Zuilespolder bij het getij te betrekken en voor een deel van de Wantijoevers de natuurontwikkeling te […]

Stem Otter hartverwarmend!

De Wantijzaal in Villa Augustus liep vrijdagavond vol om te genieten van de lezing van Addy de Jongh in het kader van de “Stem van de Otter” georganiseerd door Stichting Het Wantij. De Otter is een icoonsoort van de Provincie Zuid Holland en beschermd door de Europese habitatrichtlijn. Vanwege de vele dode dieren door o.a. […]