Jaar: 2021

Lokale Media

Nadat Stichting Het Wantij 12 november 2021 de plannen van Rijkswaterstaat bekendmaakte met betrekking tot het project Kader Richtlijn Water voor het Wantijpark en de Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden raakten die volop in de belangstelling en kregen ruim aandacht in de lokale media.

Ook Wantijpark onder water, veel bomen gaan plat

Na de Hel- en Zuilespolder zet Rijkswaterstaat serieus vaart achter het verder uitwerken van plannen om een deel aan de zuidkant van het Wantijpark onder water te zetten, zie kaartje: Stichting Het Wantij heeft zich hier binnen de overleggroep fel tegen gekeerd omdat deze plannen grote gevolgen blijken te hebben voor heel veel bomen. Het […]

Hel en Zuilespolder in AD

Vandaag heeft het AD/ Drechtsteden een artikeltje geplaatst naar aanleiding van onze grote zorgen over dreigende kap van wel 1000 bomen in de Hel en Zuilespolder. Tevens vind u een eerder geplaatst achtergrond artikel op onze nieuwsblog. Afbeelding © Jeffrey Groeneweg

Plannen Rijkswaterstaat om Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onderwater te zetten kosten hectares bomen het leven

Stichting Het Wantij vindt de gevolgen van het onderwater zetten van de Hel- en Zuilespolder door Rijkswaterstaat waarbij hectares bospercelen zullen worden gekapt, onacceptabel. De Stichting constateert dat de plannen enorme negatieve consequenties hebben voor de bestaande natuur- en landschappelijke waarden alsook voor het leef- en schuilgebied van dieren en pleit ervoor deze plannen sterk […]

Landtong bebouwen lijkt onmogelijk!

De gemeente wijzigde onlangs het bestemmingsplan voor de Landtong op de Stadswerven om het aantal geplande woningen terug te brengen van 57 gestapelde woningen naar 6 riante woningen voor de zeer welgestelden. Stichting Het Wantij heeft, samen met bewoners, in een zienswijze de wens geuit in het geheel niet te bouwen en dit stuk natuur […]

Studenten Wageningen op bezoek in Dordrecht

Op een prachtige dag, 2 juni, kwamen 5 studenten plus een docent van de Wageningse Universiteit naar Dordrecht om hun onderzoeksproject gericht op de rivier het Wantij, in het bijzonder Stadswerven, van dichtbij te bekijken. Over het contact van Stichting Het Wantij met deze studiegroep werd al eerder op deze site geschreven. Het gaat om […]

Schouw populieren in Noord Brabant

Samen met een ambtenaar van de gemeente werd een bezoek gebracht aan meerdere projecten van Bureau voor Boom en Landschapsbeheer Storix. Storix is leidend in Nederland wat betreft kennis van het snoeien van bomen en het verhogen van de waarde voor de biodiversiteit.

Natuurlijker snoeien: breuksnoei

Waar ingrijpen in de natuur toch nodig is vanwege veiligheid kan dit bij oudere bomen op natuurvriendelijke wijze, met breuksnoei. Net als mensen doorlopen bomen hun jeugd, volwassenheid en oude dag. Bomen staan weliswaar hun hele leven op een plek, maar maken net als wij veel mee in hun bestaan van soms vele eeuwen.

Franse journalist op bezoek voor artikel over GenX

Enkele weken geleden werd Stichting Het Wantij  benaderd door een journalist die o.a. schrijft voor Le Monde. Hij werkte aan een artikel over GenX naar aanleiding van het beroep dat Chemours bij een Europese rechter heeft aangetekend tegen het Europese besluit om GenX op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen te plaatsen.

Stadswerven wordt groener, college zet eerste stapje naar natuurinclusief bouwen

Heuglijk nieuws; eindelijk is wat betreft natuurinclusief bouwen het roer om voor de woningbouw op Stadswerven: Het College van B&W gaat aan projectontwikkelaars opdracht geven bij komende projecten natuurinclusief bouwen als norm te hanteren! * (zie hieronder de quote uit antwoordbrief aan raadscommissie motie natuurljke Wantijoevers ivm visie Staart aan cie Fysiek dd 11 december […]

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Vlijweide

Stichting Het Wantij ziet graag veranderingen aangebracht in het plan voor het woningbouwplan van Vlijweide en heeft daarom een zienswijze ingediend voor het ontwerp bestemmingsplan. Vlijweide is de naam die gegeven is aan de locatie van 4 schoolcomplexen tussen Noordendijk en het uiteinde van de Vlij. Dus juist tussen Plan Tij, de jachthaven en de […]

Wilgen houden vol!

In 2018 en 2019 werden kapvergunningen afgegeven voor 7 wilgen aan de oever van het Wantij ter hoogte van de Wantijschool juist waar het asfalt van het voetpad eindigt en het pad achter de huizen van Plein 1940 1945 begint. Dit is een bijzonder stukje om te lopen; een “geitenpaadje”. Hier had de gemeente al […]