Aanpak Essentaksterfte: Dordrecht loopt nu voorop!

In overeenstemming met het verzoek van Stichting Het Wantij heeft de gemeente Dordrecht in AD/Drechtsteden van 1 februari, opnieuw bevestigd dat haar plan voor een radicale aanpak van de Essentaksterfte in 2019 wordt ingetrokken. Het aantal van 6 a 800 bomen dat op de nominatie stond om in 2019 gekapt te worden, wordt nu definitief teruggebracht naar 247. Lees verder →

Tergend slechte aanpak Wantijoever Schaerweide

“Bomen tot op de bodem afgezaagd, zie foto, en dan nog wat als “goed” beoordeelde bomen die overeind staan”; ziedaar het beeld van wat de gemeente met de hele oever tot aan de Prins Hendrikbrug van plan is…
Uiteraard winst dat er wat bomen blijven staan maar tergend als je weet hoeveel mooier het had kunnen zijn en voor de rest nog zou kunnen worden. Lees verder →

Kappen wilgen begonnen: onwaarheden vanaf begin!

Zo gaat de gemeente Dordrecht dus met groen om. Zelfs de argumenten voor afwijzing van ons alternatieve plan bevatte bij herhaling leugens. Beweerd werd dat de grond rondom de wilgen 1 meter moest worden opgehoogd en dat de bomen dat niet zouden overleven.

Dat blijkt alweer niet waar: uit de gevorderde bouw blijkt dat met een meter ophoging niemand meer z’n voordeur in kan; 10 a 20 cm voor zand en bestrating is nog mogelijk. Ophoging bij de bomen is sowieso volstrekt niet nodig, hetzelfde niveau als nu had aangehouden kunnen worden.

Natuurinclusief bouwen: juist nu!

Verstedelijking:
In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen in steden gaan wonen. Dat betekent dat ook een stad als Dordrecht te maken krijgt met de vraag naar meer huisvesting. Voor het bouwen van woningen is natuurlijk ruimte voor bouwgrond nodig. Omdat we de Dordtse natuurgebieden en polders niet vol willen bouwen zal dit soms ten koste gaan van de nog vrije ruimte in de stad Dordrecht zelf. Lees verder →