Onderzoek: Op Stadswerven veel natuurwaarden onder zware druk plannen gemeente

Op initiatief van Stichting Het Wantij heeft ecologisch adviesbureau Vertigo Research een uitgebreid onderzoek gedaan naar de nog aanwezige flora en fauna op Stadswerven. Dit naar aanleiding van de bewering van het college dat er geen (belangrijke) natuurwaarden meer zijn en er dus ook nergens rekening mee gehouden hoeft te worden.

Onderzoek naar natuurwaarden in de monding van het Wantij
Lees verder →

Het Wantij stapt naar rechter om bomen Wantijoever op Stadswerven te behouden

demonstratie 2 - 12 juli 2019

Stichting Het Wantij heeft een voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat de gemeente Dordrecht de oeverbosstrook aan het Wantij achter de Prins Hendrikbrug nog verder gaat kappen. Op het terrein van Schaerweide zijn al drie keer bomen gekapt ondanks pogingen van de stichting hierover in gesprek te komen. Hoewel de stichting een bezwaar had ingediend wilde het college die procedure niet doorlopen. Lees verder →

KAPPEN MET KAPPEN – Stil protest op Prins Hendrikbrug groeit! Elke vrijdag 17.00 uur

Het stil protest tegen de kap van de bomen langs het Wantij achter de Prins Hendrikbrug groeit! Bomenliefhebbers die het onnodig kappen van bomen zat zijn weten elkaar hier te vinden. KAPPEN MET KAPPEN, GENOEG IS GENOEG!
Doe mee, of kom langs en teken de petitie.
Inmiddels wordt de aktie gesteund door Partij voor de Dieren, Groen Links en SP!


Lees verder →

Strikt beschermde Rivierrombout duikt op in haventjes en op de rivieroevers van de Stadswerven in Dordrecht

rivierrombout
De Rivierrombout is opgenomen in Bijlage II Verdrag van Bern en Bijlage IV Habitatrichtlijn en de doelsoortenlijst en is een soort van het leefgebiedenbenadering (code oranje). Op Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn staan de dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Lees verder →